Bud

Via Förlängda Armens trafikledning utför vi budtjänster med hämtning och leverans inom stor Stockholm på önskat klockslag om så önskas. Leverans vart du vill inom norden är också möjligt efter överenskommelse.

Distribution

Skräddarsydd lokaldistribution.

Tempererade transporter

Med 50% av våra bilar utrustade för värme eller kyltransporter med temperaturövervakning under transport och med temperaturkontroll vid distributiun ser vi till att gods transporteras med korrekt temperatur från leverantör till kund.