Välkommen till AT Logistik AB

Företaget grundades 2005 och är ett etablerat åkeri med stor Stockholm som arbetsfält. Vi arbetar främst med bud och distribution inom torrgods och kyltransporter.

Företaget är sedan start anslutet till förmedlingscentralen Förlängda Armen AB. Förlängda Armen AB har sedan 1979 varit verksam inom det mesta vad gäller transporter och är idag ett gediget logistikcenter.

AT Logistik AB är i dagsläget ett av de största åkerierna inom Förlängda Armen AB

Affärsidé

Att hand i hand med kunden idka åkeriverksamhet på ett föredömligt sätt. Att med välmotiverad och skicklig personal erbjuda förstklassiga tjänster med moderna, välskötta och miljövänliga fordon.

Vår ambition